Hästsmedjans mål

 

Välkommen till

 

 

Hovslageri för hästens bästa

 

Hästsmedjans mål:

 

Att se till hästens förutsättningar och framtid

 

Att vara uppdaterade och fortutbildade

 

Att självklart ha nöjda kunder, både ägare och häst

 

Att kunden förstår det arbetet som utförs

 

Att kunna anpassa oss utefter alla olika situationer